Postup pre darovanie 

ĎAKUJEME, že ste sa rozhodli darovať nám 2% z Vašich daní.

Tieto financie nie sú nič navyše, nemusíte naviac nič platiť,

budú poukázané už z Vašich zaplatených daní.

Pre neziskové organizácie ako napr. my je to veľká pomoc,

preto sme za každého z Vás nesmierne vďačný.


Zoznam registrovaných prijímateľov si môžete overiť na stránke : https://www.notar.sk/prijimatelia/  


SOM ZAMESTNANEC : daňové priznanie mi robí zamestnávateľ

Požiadajte zamestnávateľa do 15.2. 2022 o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov

 1. následne o vystavenie a potvrdenie tlačiva zaplatenej dane (prvá príloha nižšie na stiahnutie)
 2. z toho potvrdenia budete potrebovať dátum zaplatenej dane a následne si vypočítate :               * 2% z Vašej zaplatenej dane - čiže maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie, čiže prijímateľa JOGOVŇA PB. Pozor, suma musí byť minimálne 3€.

  * alebo 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste za rok 2021 odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník a máte o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícku činnosť vykonávali. (pozor! toto tlačivo musí byť tiež súčasťou odovzdaných tlačív, ak chcete darovať 3% )

 3. Vaše osobné údaje spolu so sumou vypíšte do tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (druhá príloha nižšie na stiahnutie)

 4. vo Vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť možnosť súhlasu s poskytnutím Vašich údajov (meno a adresa) pre naše občianske združenie JOGOVŇA PB, takto budeme o Vás vedieť, ale suma ostane nezverejnená . Sumu neuvidíme, len Vaše meno. Takto budeme vedieť, že práve Vy ste tohto úžasného činu súčasťou.

 5. obe tieto tlačivá zaneste do 30.4.2022 na Váš daňový úrad podľa Vášho bydliska (prípadne mi ich nechajte v JOGOVNI alebo prineste domov, zanesiem ich hromadne). Ak poukazujete 3%, tak tri tlačivá (súčasťou musí byť aj potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti).

  Daňový úrad do 90 dní prevedie túto sumu na účet nášho občianskeho združenia JOGOVŇA PB.

  Ďakujeme

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti : 

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby : 


DAŇOVÉ PRIZNANIE SI ROBÍM SÁM : 

napr súbeh zamestnaní, prípadne SZČO

 1. V tlačive daňového priznania za rok 2021 (na strane 11 ) si vypočítate : * 2% z Vašej zaplatenej dane - čiže maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie, čiže prijímateľa JOGOVŇA PB. Pozor, suma musí byť minimálne 3€.

  * alebo 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste za rok 2021 odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník a máte o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícku činnosť vykonávali.

 2. Uveďte do tlačiva naše údaje prijímateľa : IČO : 53300378

  Právna forma : občianske združenie

  Obchodné meno/ Názov : JOGOVŇA PB

  Ulica: Považská Teplá

  Číslo: 71

  PSČ: 01705

  Obec : Považská Bystrica

 3. vo Vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť možnosť súhlasu s poskytnutím Vašich údajov (meno a adresa) pre naše občianske združenie JOGOVŇA PB, takto budeme o Vás vedieť, ale suma ostane nezverejnená . Sumu neuvidíme, len Vaše meno. Takto budeme vedieť, že práve Vy ste tohto úžasného činu súčasťou.
 4. Termín odovzdania daňového priznania je zvyčajne do 31.3.2022, najneskôr však do 30.4.2022 buď elektronicky alebo na príslušnom daňovom úrade podľa Vášho bydliska.
 5. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

Daňový úrad do 90 dní prevedie túto sumu na účet nášho občianskeho združenia JOGOVŇA PB

 • Daňové priznanie fyzických osôb TYP A 
 • Daňové priznanie fyzických osôb TYP B

Tlačivá nájdete aj na stránke : https://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Ďakujeme


SOM PRÁVNICKÁ OSOBA / FIRMA

Právnické osoby môžu poukázať 1% alebo 2% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška pre prijímateľa musí byť však aspoň 8€.

 1. Vypočítajte si Vaše 1 % (prípadne 2%) z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa / prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1 % , musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
 2. a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31. 3. 2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 1% z dane.

  b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31. 3. 2022) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.

 4. Uveďte do tlačiva naše údaje prijímateľa :

  IČO : 53300378

  Právna forma : občianske združenie

  Obchodné meno/ Názov : JOGOVŇA PB

  Ulica: Považská Teplá

  Číslo: 71

  PSČ: 01705

  Obec : Považská Bystrica

 5. vo Vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť možnosť súhlasu s poskytnutím Vašich údajov (meno a adresa) pre naše občianske združenie JOGOVŇA PB, takto budeme o Vás vedieť, ale suma ostane nezverejnená . Sumu neuvidíme, len Vaše meno. Takto budeme vedieť, že práve Vy ste tohto úžasného činu súčasťou.

 6. Ak ste vybrali viac prijímateľov, priložte do daňového priznania ďalší list/papier ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP), uveďte všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

 7. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite cez elektronický systém alebo ho odovzdajte na daňový úrad podľa bydliska. Podľa aktuálnych nariadení Finančnej správy je termín podania daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu za uplynulý rok 31. marec 2022.

 • Daňové priznanie právnických osôb 

Daňový úrad do 90 dní prevedie túto sumu na účet nášho občianskeho združenia JOGOVŇA PB.

Tlačivá nájdete aj na stránke : https://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/ 

Ďakujeme

 ♡ 


Číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, peniaze na účet prijímateľa prevádza daňový úrad, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu. 

Všetky údaje sú použité zo stránky www.financnasprava.sk , www.rozhodni.sk