... moje myšlienky od srdca k Vám


Vo výnimočné dni mám dlhé roky zaužívaný zvyk/ rituál rozložiť si podložku a prejsť si svojich 108 pozdravov slnka s meditáciou na konci... už niekoľko rokov asi 2-3x do roka.