Školenia v JOGOVNI

TERAPIA POHYBOM -

Zdravotná joga / Zdravý chrbát

Kurz pre lektorov jogy a inštruktorov pohybu

Kurz bude viesť - NICOL MAIO Pohybový terapeut , Praha

Termín 2-4.júna 2023

Obsahom víkendového školenia bude :
- základy funkčného pohybu
- technické nastavenie jogových pozícií
- rôzne zakrivenia chrbtice a pohybové odchylky
- diagnostika klienta
- ručné dopomoci - terapia dotykom
- zostavovanie jogových lekcií na špecifické témy
- prax terapeutickej jogy
- práca s pomôckami, hlasom

- zameriame sa aj na konkrétne zdravotné obmedzenia ako napr skolióza, hyper kyfóza a lordóza, zlé držanie tela, preťaženie určitého segmentu tela nap prácou, ale i športom, ako pracovať s pohybovými stereotypmi, ako zlepšiť dych a vylepšiť i pohyb

Kurz bude nápomocný lektorom, ktorí majú záujem pracovať s klientmi napr aj na individuálnych lekciách, ale i pre tých, ktorí chcú pracovať so sebou hlbšie a poradiť sa, ako správne cvičiť, prípadne viesť lekcie.
Je cielený pre lektorov, ktorí sa venujú lekciám zdravého chrbta, pohybovej terapii, rehabilitačným lekciám, ale i pre ostatných lektorov a športových odborníkov, ktorí vo svojich lekciách a kurzoch chcú využívať tieto prvky a byť tak nápomocný klientovi.

Po absolvovaní kurzu získate certifikát.

Bližšie info ku kurzu, CV Nikol a info ku prihláseniu tu : https://www.facebook.com/events/1364678244374113/?ref=newsfeed