AKTUÁLNE INFO

JOGOVŇA sa riadi aktuálnymi nariadeniami a opatreniami vlády SR, hygieny a štandardných odporúčaní. 

  • Fungujeme v režime so zníženým počtom osôb a s 2m rozostupmi od osoby (podľa aktuálnych odporúčaní)
  • Pri vstupe a v priestoroch je dezinfekcia - prosím používajte ju, prípadne použite vlastnú
  • Každý musí byť vopred prihlásený na lekciu a mať pri sebe platné potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní kvôli overeniu (uprednostňujeme ľudí na stále miesto v pravidelnom kurze)
  • Je nutné mať vlastnú podložku
  • Prosím, aby ste sa zbytočne nezdržiavali v priestoroch okrem nevyhnutného času
  • Pomôcky sa môžu používať, len ak sú po každom raze vydezinfikované 
  • Sprchu nie je dovolené používať
  • Respirátor počas cvičenia mať nemusíte, avšak odporúčame ho používať v spoločných priestoroch 

Budeme Vám vďační, ak budete dodržiavať naše doporučenia, pre spokojnosť a bezpečie nás všetkých.


Režim OP v JOGOVNI

Aktuálne fungujeme v režime OP - očkovaní/ prekonaní, prosím, aby ste so sebou nosili platné potvrdenie kvôli overeniu. Ďakujeme