ÚČASŤ V KURZE, STORNO, NAHRÁDZANIE LEKCIÍ

 • Miesto v kurze máte rezervované až po zaplatení príspevku za kurz, kurz sa platí vždy na prvej lekcii alebo máte možnosť poslať úhradu vopred prevodom na účet
 • Lekcia sa neprenáša na inú osobu, ani lekcie do iného alebo nasledujúceho kurzu
 • Na lekciu príďte prosím vždy včas, min 5-10 min vopred, lekcie začínajú vždy načas, nerušte prosím ostatných neskorým príchodom. Lektor je v JOGOVNI vždy min 15 min vopred.
 • Každú lekciu je nutné potvrdiť svojím podpisom do zoznamu pod daný dátum. Nepodpísaný termín alebo neoznámená neúčasť- berieme to, akoby ste na lekcii boli/ absolvovaná lekcia.
 • Oznámenie o neúčasti počas kurzu sa musí nahlásiť lektorovi VČAS - tzn. minimálne 24 hodín vopred, pred začatím lekcie, v opačnom prípade považujeme túto lekciu za účasť a vyčerpanú, bez možnosti náhrady. (v kurzoch teda platí 24hodinové STORNO)

Prípadná náhrada pri včas oznámenej neúčasti (ak ju oznámite v dostatočnom predstihu, tzn viac ako 24 hod pred lekciou) je možná jedine po dohode s lektorom. Náhradný termín Vám ponúkne lektor v aktuálne prebiehajúcich kurzoch.

 • Nahrádzanie lekcií je možné jedine počas aktuálne prebiehajúceho kurzu. V nasledujúcom kurze si môžete lekciu nahradiť len v prípade, že ste vymeškali poslednú VČAS ohlásenú lekciu z predchádzajúceho kurzu.
 • Pokiaľ si s lektorom dohodnete náhradný termín a nedostavíte sa naň, prípade nedáte vedieť VČAS, že nemôžete prísť, berieme to ako vyčerpanú náhradu - účasť na lekcii.
 • Ranné lekcie sú veľmi špecifické, nedokážeme za Vás nájsť náhradu, prosím rešpektujte to, že ak sa odhlásite poobede alebo večer, miesto už nedokážeme obsadiť, teda berieme to ako účasť na lekcii. Náhrada lekcií je možná len po dohode s lektorom pri VČAS ohlásenej neúčasti. Ranné lekcie sa prioritne nahrádzajú na aktuálnych ranných termínoch lekcií.
 • Ak klient opustí už začatú lekciu z akéhokoľvek dôvodu, berieme to ako účasť na celej lekcii. Dôvod neskúmame. Lekcia je bez možnosti náhrady.
 • Pokiaľ nemáte stále miesto v kurze, jednorazový poplatok za lekciu je 7€/os.
 • Každý kurz má štandardne 8 lekcií ( v prípade pandemickej covid situácie prebiehajú len 4 - týždňové kurzy do odvolania).
 • Pred začatím kurzu je možné odhlásiť a odrátať vopred nahlásené maximálne 3 termíny v danom 8 týždňovom kurze a to v sume -5€/lekcia. V prípade 4-týždňového kurzu max 1 lekciu v sume - 5€. Samozrejme môžete využiť aj nahradenie lekcií. Je na Vás, ktorý spôsob si zvolíte. Nahlásenie týchto termínov (na odrátanie) musí byť aspoň min 4-5 dní vopred, pred začatím kurzu, ideálne na poslednej lekcii v aktuálnom kurze. Ak termín nahlásenia nestihnete, máte možnosť už len nahradiť lekcie.
 • Ďakujeme, že nám dáte vedieť každú Vašu neúčasť, či už je oznámená VČAS alebo aj neskôr, umožníte nám tak bezproblémový chod kurzov a lektor na Vás nemusí čakať, môžeme vždy začať načas, prípadne ponúknuť miesto niekomu inému, kto na náhradný termín čaká.

STORNO : pri kurzoch/lekciách/jednorazových nahlásených vstupoch je 24HOD vopred!

STORNO : pri workshopoch 8 dní vopred 50% , menej ako 7 dní (vrátane) 100% zo sumy  (pri workshopoch je možné prípadne za seba poslať náhradu, treba nám to včas oznámiť) Ďakujeme