ÚČASŤ V KURZE, STORNO, NAHRÁDZANIE LEKCIÍ

 • Miesto v kurze máte rezervované až po zaplatení príspevku za kurz, kurz sa platí vždy na prvej lekcii alebo máte možnosť poslať úhradu vopred prevodom na účet (platba musí byť na účte v deň začiatku kurzu)
 • Lekcia sa neprenáša na inú osobu, ani lekcie do iného alebo nasledujúceho kurzu
 • Na lekciu príďte prosím vždy včas, min 5-10 min vopred, lekcie začínajú vždy načas, nerušte prosím ostatných neskorým príchodom. Lektor je v JOGOVNI vždy min 15 min vopred.
 • Každú lekciu je nutné potvrdiť svojím podpisom do zoznamu pod daný dátum. Nepodpísaný termín alebo neoznámená neúčasť- berieme to, akoby ste na lekcii boli/ absolvovaná lekcia.
 • Oznámenie o neúčasti počas kurzu sa musí nahlásiť lektorovi VČAS - tzn. minimálne 24 hodín vopred, pred začatím lekcie, v opačnom prípade považujeme túto lekciu za účasť a vyčerpanú, bez možnosti náhrady. (v kurzoch teda platí 24hodinové STORNO)

Prípadná náhrada pri včas oznámenej neúčasti (ak ju oznámite v dostatočnom predstihu, tzn viac ako 24 hod pred lekciou) je možná jedine po dohode s lektorom. Náhradný termín Vám ponúkne lektor v aktuálne prebiehajúcich kurzoch.

 • Nahrádzanie lekcií je možné jedine počas aktuálne prebiehajúceho kurzu. V nasledujúcom kurze si môžete lekciu nahradiť len v prípade, že ste vymeškali poslednú VČAS ohlásenú lekciu z aktuálneho kurzu. Nahradiť lekciu z predchádzajúceho kurzu (poslednú vymeškanú) si môžete len vtedy, ak pokračujete v ďalšom/aktuálnom kurze.
 • Pokiaľ si s lektorom dohodnete náhradný termín a nedostavíte sa naň, prípade nedáte vedieť VČAS, že nemôžete prísť, berieme to ako vyčerpanú náhradu - účasť na lekcii.
 • Ranné lekcie sú veľmi špecifické, nedokážeme za Vás nájsť náhradu, prosím rešpektujte to, že ak sa odhlásite poobede alebo večer, miesto už nedokážeme obsadiť, teda berieme to ako účasť na lekcii. Náhrada lekcií je možná len po dohode s lektorom pri VČAS ohlásenej neúčasti. Ranné lekcie sa prioritne nahrádzajú na aktuálnych ranných termínoch lekcií. Pri ranných lekciách treba dať vedieť lektorovi aspoň 12 hod vopred neúčasť  (ak si lekciu chcete potom nahradiť).
 • Ak klient opustí už začatú lekciu z akéhokoľvek dôvodu, berieme to ako účasť na celej lekcii. Dôvod neskúmame. Lekcia je bez možnosti náhrady.
 • Jednorazový poplatok za lekciu je 10€/os. (ak nechodíte na kurz alebo chcete prísť nad rámec kurzu)
 • Každý kurz má štandardne 4 lekcie, čiže  4 - týždne po sebe.
 • Pred začatím kurzu je možné odhlásiť a odrátať vopred nahlásenú max 1 lekciu v sume - 5€. Samozrejme môžete využiť aj nahradenie lekcie. Je na Vás, ktorý spôsob si zvolíte. Nahlásenie tohto termínu (na odrátanie) musí byť aspoň min 4-5 dní vopred, pred začatím nového kurzu, ideálne na poslednej lekcii v aktuálnom kurze. Ak termín nahlásenia nestihnete, máte možnosť už len nahradiť lekcie.
 • Ak viete, že z kurzu môžete prísť len dve lekcie - platíte jednorazové vstupy 2x10€ alebo máte možnosť uhradiť 3 lekcie za 23€ a jednu lekciu nahradiť iný deň z rozvrhu (podľa aktuálne voľných miest). Platba je na prvej lekcii z kurzu.
 • Ak ste mali nejakú lekciu z kurzu odhlásenú a viete, že nakoniec na ňu môžete prísť, prosím informujte lektora - takúto lekciu si môžete doplatiť ako jednorazový vstup alebo po dohode s lektorom doplatiť do ceny kurzu. Je samozrejme nutné prísť na svoj kurz daný deň a čas, nie na iný kurz v JOGOVNI ako náhradu.
 • Ďakujeme, že nám dáte vedieť každú Vašu neúčasť, či už je oznámená VČAS alebo aj neskôr, umožníte nám tak bezproblémový chod kurzov a lektor na Vás nemusí čakať, môžeme vždy začať načas, prípadne ponúknuť miesto niekomu inému, kto na náhradný termín čaká.
 • Udržiavací poplatok - ak z nejakého výnimočného problému (zdravotný, operácia, kurzy v lete, atď) nemôže chodiť jeden kurz, ale miesto chcete udržať v konkrétny deň a čas, ktorý Vám vyhovuje, môžete si  vopred uhradiť poplatok 14€, tým pádom o miesto neprídete. Túto skutočnosť nám treba vopred oznámiť. 
 • Pokiaľ nemáte uhradený poplatok za kurz alebo udržiavací poplatok, miesto môžeme obsadiť. Je nutné mať uhradené aspoň 2 jednorazové vstupy, udržiavací poplatok alebo 3 lekcie z kurzu.
 • Ak sa z akéhokoľvek dôvodu nedostavíte na kurz, je nutné poslať úhradu v daný deň, kedy začína kurz na účet :  SK04 8330 0000 0026 0138 9671 (FIO BANKA)
 • Pokiaľ ste prihlásený na kurz a na kurz nenastúpite, JOGOVŇA má právo na 50% z ceny kurzu - prosím myslite na to, že Vaše miesto sme držali pre Vás, nájsť nového človeka, ktorý môže začať hneď nie je tak jednoduché. Ďakujeme, že nám všetky skutočnosti dávate vedieť VČAS.

STORNO : pri kurzoch/lekciách/jednorazových nahlásených vstupoch je 24HOD vopred!

STORNO : pri workshopoch 8 dní vopred 50% , menej ako 7 dní (vrátane) 100% zo sumy  (pri workshopoch je možné prípadne za seba poslať náhradu, treba nám to včas oznámiť) Ďakujeme


POZRI TIEŽ :

PRVÝ KRˇÁT V JOGOVNI : https://www.jogovnapb.sk/prvy-krat-v-jogovni/

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK : https://www.jogovnapb.sk/prevadzkovy-poriadok/